ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η.

Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ

Αρ. Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00075

 

43

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
314798

                                                                                         ΑΘΗΝΑ  26/01/2017

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ

  

     Καθημερινά η Διοίκηση της ΔΕΗ, απεργάζεται διάφορα σενάρια που ως στόχο έχουν τον περιορισμό ή/και κατάργηση παροχών-διευκολύνσεων των μισθωτών, τη μεταβολή των εργασιακών σχέσεων προς το χειρότερο για τους συναδέλφους, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος στα όρια της αυθαιρεσίας και την απαξίωση του συνδικάτου.

     Τις "επιθέσεις" σε συναδέλφους με ειδικές ανάγκες  και σε πολύτεκνους, σε διατακτικές σίτισης και σε ΣΣΕ, ακολουθούν η απαξίωση στελεχών, η χωρίς προκήρυξη ανάθεση θέσεων ευθύνης, οι απολύσεις, η μεταβολή του συστήματος αξιολόγησης των μισθωτών και όχι μόνο…

     Τελευταίο έργο της, η απόλυση συναδέλφων!!!

     Με έωλα επιχειρήματα περί εργασιακής ανανέωσης, περιστολής του μισθολογικού κόστους δημιούργησε το δίλημμα "ή αποχωρείς οικειοθελώς με ένα βοήθημα ή απολύεσαι χωρίς αποζημίωση".

     Ακολουθεί σύμφωνα με πληροφορίες η προσπάθεια μεταβολής του κανονισμού αξιολόγησης των μισθωτών.

     Με την πρόταση της Διοίκησης επιχειρείται η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ότι 7% του προσωπικού είναι ανεπαρκές και επιπλέον 23% κάτω του μετρίου͘   συνολικά 30% του προσωπικού, σχεδόν το 1/3, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα καθήκοντά του.

     Υποχρεωτικά λοιπόν σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα (Διεύθυνση, Τομέα) το 30% του προσωπικού θα χαρακτηρίζεται ως "κάτω του μετρίου", με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους εργαζόμενους…

     Το κυριότερο επιχείρημα υπέρ της μεταβολής, αποτελεί από μόνο του προσβολή για όλα τα Στελέχη της Επιχείρησης  αφού ουσιαστικά τους κατηγορεί ότι δεν εφαρμόζουν "ορθά" το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης (ΕΚΦΑ).

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της κουλτούρας που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση της ΔΕΗ͘  μιας κουλτούρας που θέτει τον εργαζόμενο στη θέση του θύματος!!!

     Εργαζόμενοι και συνδικάτο δεν πρόκειται να εγκλωβιστούν σε μοιρολατρικές παγίδες, διλήμματα-δολώματα και "αφηγήματα"!

     Οι επιλογές της Διοίκησης της ΔΕΗ βρίσκονται μακριά από κάθε πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης, φιλεργατικής πολιτικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης.

     Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η παρέμβαση του εποπτεύοντος Υπουργού, γιατί πλέον έχουν ξεκινήσει πέτρινες εποχές για τον Όμιλο ΔΕΗ!!!

 

 

Γραφείο Τύπου

ΑΘΗΝΑ  19/01/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΗ: «Γενική Διεύθυνση ΑΝτεργατικών Πολιτικών»    

  

          Με σταθερά βήματα η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων μετατρέπεται σε Γενική Διεύθυνση Αντεργατικών Πολιτικών. 

     Αποτελεί πλέον γεγονός ότι κυρίαρχη προτεραιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, αποτελεί η υιοθέτηση ενός πλαισίου αντεργατικής πολιτικής με στόχο τον περιορισμό, την απαξίωση ή και την κατάργηση οποιασδήποτε παροχής - διευκόλυνσης των εργαζομένων.

    Μετά την άστοχη προσπάθεια της Γ.Δ.ΑΝ.Π. να υποχρεώσει τους συναδέλφους που υπάγονται στην ειδική προστασία του Ν. 2643/98 (άτομα με ειδικές ανάγκες) και κατά το παρελθόν είχαν εξετασθεί από υγειονομικές επιτροπές, να επανεξετασθούν από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ, που πήρε πίσω μετά την παρέμβαση του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, προχώρησε σε τροποποίηση του  πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων προς το προσωπικό της Επιχείρησης.   

     Και αντί να εκτιμήσει τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και να προσαρμόσει το υφιστάμενο πλαίσιο στις νέες δυσμενείς συνθήκες, υιοθέτησε ένα πλαίσιο με το οποίο:

    α) Καταργεί μία ολόκληρη κατηγορία δανείων που αφορούσε στην αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων κ.τ.λ., στην επισκευή αυτοκινήτου και σε μετακόμιση!

    β) Αυξάνει το επιτόκιο έως και 33,3% με παράλληλη μείωση των δόσεων, σε κάποιες περιπτώσεις! 

    γ) Μειώνει τα όρια των χορηγούμενων ποσών έως και 44,4% σε κάποιες περιπτώσεις!

    δ) Καταργεί τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πολύτεκνους και τους συναδέλφους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές!

    ε) Προβλέπει τη μη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου σε συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμελιώνουν εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του!

  στ) Προβλέπει τη χορήγηση για αγορά αυτοκινήτου μόνο μία φορά και όχι από συγγενή έως και β΄ βαθμού!

     Αντί να εκτιμηθούν οι υφιστάμενες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες και η δυσχερής οικονομική θέση των συναδέλφων και να προβλεφθούν οικονομικές διευκολύνσεις για τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν οφειλές προς τους τραπεζοκαρχαρίες ή να υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η Διοίκηση της ΔΕΗ δείχνει το μένος της ακόμα και προς τους πολύτεκνους συναδέλφους.

     Πέρα και πάνω από κάθε ερμηνεία της κοινωνικής ευθύνης, πέρα και πάνω από κάθε αρχή του σύγχρονου Management, πέρα και πάνω από κάθε θεωρία παρακίνησης του προσωπικού, με την υιοθέτηση τέτοιων αποφάσεων η Διοίκηση της ΔΕΗ κάνει ότι μπορεί για να αναδείξει το αντεργατικό της πρόσωπο.

     Καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ, να προβεί στην αναθεώρηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων με διάλογο με το συνδικάτο και με γνώμονα τις υφιστάμενες συνθήκες και όχι τις αντεργατικές αντιλήψεις κάποιων.     

 

 

Γραφείο Τύπου

ΑΘΗΝΑ   25/10/2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Κραυγαλέα ομολογία ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ αποτελεί η από  24-10-2016 επιστολή του Προέδρου και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ.

     Αποτυχία λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει τη δημιουργία επιφυλάξεων για την ικανότητά της να διασφαλίσει ακόμα και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση της χώρας.

     Με την επιστολή του αυτή ανακοινώνει την ΑΠΟΤΥΧΙΑ του να συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό κόστος εντός των ορίων που θέτει ο νόμος και την χρέωση αυτής στους εργαζόμενους.

     Καλεί επίσης τα συλλογικά και συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων την ύστατη στιγμή να συμβάλλουν στην κάλυψη της ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ δίνοντας συγχωροχάρτι.

     Μια σειρά ενεργειών και παραλείψεων στοιχειοθετεί την παταγώδη ΑΠΟΤΥΧΙΑ διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ:

-        Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση του μισθολογικού κόστους όπως ορίζει ο Ν. 4024/2011 άρθρο 31 παρ. 6, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συσσωρευμένες υπερβάσεις, χρεώνεται στη Διοίκηση. 

-        Η συνεχής επεξεργασία – τροποποίηση – επέκταση των οργανογραμμάτων και η μη αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, χρεώνονται στη Διοίκηση. 

-        Η μη έγκαιρη προσαρμογή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η μη αποτελεσματική προσπάθεια μεταβολής του επίσης, χρεώνονται στη Διοίκηση. 

Σε όλα τα παραπάνω οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά τους όργανα δεν είχαν καμία συμμετοχή.

Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ που απλά αδυνατεί…!

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ δε θα συμβάλει με κανένα τρόπο στη μεταφορά των ευθυνών της Διοίκησης, στους εργαζόμενους.

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να καταλογιστούν οι ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους και να αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν αξίζει στους εργαζόμενους να πληρώσουν την ΑΠΟΤΥΧΙΑ της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

 

Γραφείο Τύπου

         ΑΘΗΝΑ  04/01/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Όχι στο μεροκάματο του τρόμου.

 

              Ανίκανες ή αδιάφορες αναδεικνύονται οι διοικήσεις του ομίλου ΔΕΗ να προστατέψουν τους εργαζόμενους.

     Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες βίαιων και άνανδρων επιθέσεων εναντίων των εργαζομένων του ομίλου ΔΕΗ.

     Πιο συγκεκριμένα χτες στην Ναύπακτο, τέσσερις δράστες ενεργώντας από κοινού επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν από τους συναδέλφους του ΔΕΔΔΗΕ που βρισκόντουσαν εκεί, προκειμένου να ελέγξουν υπόθεση ρευματοκλοπής.

     Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016 με διαδοχικά δελτία τύπου κατήγγειλε τις επιθέσεις ξυλοδαρμού και βιαιοπραγίας σε εργαζόμενους στον Όμιλο ΔΕΗ επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων από την Διοίκηση του ομίλου, δυστυχώς όμως για τους εργαζόμενους η Διοίκηση εθελοτυφλεί.

 

    Στη συνέχεια ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ με επιστολή του από της 7 Οκτωβρίου 2016 προς τον Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο της ΔΕΗ κο Εμμανουήλ Παναγιωτάκη επισήμανε την αναγκαιότητα της άμεσης λήψης μέτρων για τον περιορισμό των επιθέσεων σε εργαζόμενους, αλλά και για την προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης.

     Πότε επιτέλους έχουν σκοπό οι διοικούντες να προστατέψουν τους εργαζόμενους και την περιουσία του Ομίλου.

Μετά από πόσες επιθέσεις;

Μετά από πόσες καταγγελίες;

     Μήπως όταν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε θύματα;

     Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ ζητά από την Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ να πάρει επιτέλους μέτρα και να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο και έμπρακτα να θέσει την ασφάλεια των εργαζομένων και της περιουσίας του Ομίλου ΔΕΗ ως κυρίαρχη προτεραιότητα.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι!

 

Γραφείο Τύπου

ΑΘΗΝΑ  07/10/2016

                                                                                                    Α.Π.:   2744

ΠΡΟΣ: κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

       Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Επιθέσεις στα Καταστήματα Πωλήσεων.

 

     Κε Πρόεδρε,

     Καθημερινό είναι πλέον το φαινόμενο επιθέσεων και βιαιοπραγίας κατά των εργαζομένων στα Καταστήματα Πωλήσεων της ΔΕΗ.

     Ενδεικτικά σε Μυτιλήνη, Ζάκυνθο, Τρίκαλα, επανειλημμένως στο Κατάστημα Πάτρας και φυσικά στα Καταστήματα Αττικής, εργαζόμενοι έχουν πέσει θύματα επιθέσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.  Σε αρκετά από τα παραπάνω έχουν προκληθεί και φθορές στην περιουσία της Επιχείρησης.  

     Η δυσχερής οικονομική κατάσταση που βιώνει η Ελληνική κοινωνία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να αποτελεί πρόσχημα εκδήλωσης παρόμοιων συμπεριφορών.

     Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα Καταστήματα Πωλήσεων, σε συνδυασμό με την εκδήλωση παρόμοιων συμπεριφορών έχουν βυθίσει σε απόγνωση τους συναδέλφους και σε αρκετούς έχει κλονισθεί η υγεία τους. 

     Επιπρόσθετα, είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η Επιχείρηση τους έχει εγκαταλείψει ανυπεράσπιστους σε επιθέσεις μη λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.

       Κε Πρόεδρε,

       αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιθέσεων σε εργαζόμενους, αλλά και για την προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης.

     Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1.      Την ενίσχυση με προσωπικό των Καταστημάτων Πωλήσεων, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι πελάτες.

2.      Την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και

3.      Την νομική κάλυψη των συναδέλφων. Η Επιχείρηση πρέπει να αναλαμβάνει την νομική υποστήριξη των συναδέλφων που δέχονται επιθέσεις.  

Τα παραπάνω θα λειτουργήσουν αναμφισβήτητα ευνοϊκά στο ηθικό των εργαζομένων και θα συμβάλλουν στην αποτροπή και πρόληψη παρόμοιων φαινομένων.

Ευελπιστούμε για δικές σας ενέργειες.   

                                                                                             Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                        ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Κοιν : -  Γεν Διευθ. Εμπορίας

           Καραλάζο Λάζαρο

            -  Μέλη Δ.Σ.

                        ·    Καραλευθέρη Π.

                        ·   Φωτόπουλο Ν.  

          -  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1