ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η.

Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ

Αρ. Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00075

 

44

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
338152

         ΑΘΗΝΑ  08/01/2018

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ»

 

Μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστροφή στη ΔΕΗ, αποσπασμένων συναδέλφων από τον ΕΦΚΑ, προσπαθεί η Διοίκηση της ΔΕΗ να θεσμοθετήσει την «συνέντευξη».

Μια συνέντευξη, που όχι μόνο έχει μεγάλη βαρύτητα για την μοριοδότηση, αλλά αποτελεί κύριο κριτήριο αφού μέσω αυτής δίδεται η δυνατότητα αποκλεισμού από τη διαδικασία κάποιου μισθωτού, παρά τα υπόλοιπα μόρια που αυτός διαθέτει, παραγνωρίζοντας έτσι την έως σήμερα υπηρεσιακή του προσφορά και αξιολόγηση και επιπλέον χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης.

Η συνέντευξη θα διεξαχθεί από επιτροπή που θα απαρτίζεται από «ειδικούς;;» μάλλον, που θα κρίνουν την «εν γένει προσωπικότητα» των υποψηφίων, την «αντιληπτική ικανότητά» τους, τις «προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης», τις ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

Η προσπάθεια εισαγωγής της συνέντευξης στη συγκεκριμένη διαδικασία επιστροφής των συναδέλφων στη ΔΕΗ, βρίθει προχειρότητας, υποκειμενικότητας, αλλά αποτελεί και μνημείο οπισθοδρόμησης σε «πέτρινα χρόνια».

Η υιοθέτησή της ανοίγει το δρόμο για «τέτοιες» συνεντεύξεις και για άλλες περιπτώσεις μεταθέσεων, μετατάξεων, ίσως και άλλων περιπτώσεων…

Προκαλεί τους συναδέλφους σε «πασαρέλα» που θα προσπαθούν να εξασφαλίσουν την εύνοια των μελών της επιτροπής και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευνοιοκρατίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Ενημερώνουμε τη Διοίκηση ότι δε θα βρεθούν πολλοί πρόθυμοι να στηρίξουν και να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους επιτροπές.

Πέρα από τα παραπάνω, η διαδικασία χαρακτηρίζεται και από κοινωνική αναλγησία αφού δεν προβλέπει καμία μέριμνα για συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας ή με ειδικές ανάγκες.

Καλούμε τον Πρόεδρο & ΔΝΣ της Επιχείρησης να παρέμβει ώστε να ακυρωθεί η διαδικασία της συνέντευξης και να περιορισθεί η διαδικασία σε αντικειμενικά κριτήρια.

 

 

Γραφείο Τύπου

                                            ΑΘΗΝΑ  19/12/2017

                                                                                                                           Α.Π.: 3026     

            ΠΡΟΣ: κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  Πρόεδρο & ΔΝΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ:. Αποκλεισμός μισθωτών από προκηρύξεις θέσεων.

Σχετ:  Απόφαση 101/2016 Διευθ. Συμβούλου.

 

     κε Πρόεδρε,

 

     έχει παρατηρηθεί σε πλήθος προκηρύξεων για αναθέσεις θέσεων, ο αποκλεισμός ολόκληρων κατηγοριών-ειδικοτήτων απ’ αυτές.

     Οι προκηρύξεις αυτές εκδίδονται στο πλαίσιο που καθορίζει η 101/2016 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, που προβλέπει ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει τις, κατά την κρίση του οργάνου έγκρισής της, απαιτούμενες Κατηγορίες των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση.  Επιτρέπει δηλ. τον καθορισμό των Κατηγοριών από το όργανο που εγκρίνει την προκήρυξη.

     Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί ο αποκλεισμός Κατηγοριών είτε από υποκειμενικότητα είτε από παραδρομή, με κύρια επακόλουθα:

α) Μισθωτοί-πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστημονικών ή Τεχνολογικών πεδίων, που σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 197/2011  Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μετατάσσονται στις κατηγορίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Πτυχιούχοι Θεολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Φιλολογίας κ.α.), αντιμετωπίζονται άνισα σε σχέση με συναδέλφους οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ίδιων ή ανάλογων Σχολών και είχαν μεταταγεί πριν την εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης.

β) Πλήθος μισθωτών αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν στην Επιχείρηση επί σειρά ετών, συλλέγοντας έτσι, σημαντική εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της εργασίας τους αποκλείονται από την αναπτυξιακή διαδικασία.

     Ο αποκλεισμός που υφίστανται οι παραπάνω συνάδελφοι, δημιουργεί  συναισθήματα απογοήτευσης και αγανάκτησης στους συναδέλφους, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την καταβαλλόμενη προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και ενέχει σοβαρούς κινδύνους απώλειας τεχνογνωσίας για την Επιχείρηση.

     Επίσης, δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί και αυτών που δεν έχουν μεταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.

     Επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ανήκουν σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν μισθωτούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβάλλεται ως αναγκαιότητα η επανεξέταση της σχετικής απόφασης.

     Η θετική παρέμβασή σας θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην ενίσχυση του "περί δικαίου" αισθήματος των συναδέλφων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

     Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

     

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

                                                                

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                  

 

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            

 

     Κοιν : -  Γεν. Διευθ. ΑΝΠΟ

·      Δαμάσκο Γεώργιο

  -  Μέλη Δ.Σ.

·    Καραλευθέρη Π.

·    Φωτόπουλο Ν.  

 

  -    ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

                             ΑΘΗΝΑ 04/12/2017 

                                                                                                             Α.Π.:  3014        

 ΠΡΟΣ:  Γεν. Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών

               κο Μπρούστη Μιχαήλ  

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

 ΣΧΕΤ: α) ΔΑΝΠ/20908/29-11-2017.

           

      Με αφορμή το σχετικό έγγραφο, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας, τον αποκλεισμό από τη σχετική πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ2 και Τ4.

     Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών.

     Μετά τα παραπάνω, καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ2 και Τ4.

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 ΚΟΙΝ.: - ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Νικόλαο

                 Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ

              - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Αθηνά

                 Διευθύντρια ΔΑΝΠ

              - ΜΑΣΟΥΡΑ Κων/νο

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ

 

              - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

 

                                                                          ΑΘΗΝΑ  13/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ

 

 

     Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα προσπάθεια απαξίωσης και συρρίκνωσης της ΔΕΗ.  Η Κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί τρεις αποδοτικότατες λιγνιτικές μονάδες και την άδεια άλλης μίας μαζί με τα αντίστοιχα λιγνιτικά κοιτάσματα.  Δρομολογεί την "αποεπένδυση" της ΔΕΗ και την παράδοση Δημόσιας περιουσίας σε κερδοσκοπικά συμφέροντα με οδυνηρές συνέπειες άμεσα για τον Όμιλο  ΔΕΗ, τους εργαζόμενους σ’ αυτόν και τις τοπικές κοινωνίες και μεσο-μακροπρόθεσμα για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία.

  

     Στην προσπάθεια αυτήν, οι εργαζόμενοι στον  Όμιλο  ΔΕΗ,  έχουν χρέος να αντιδράσουν, να αντισταθούν μαζί με τους υπόλοιπους φορείς στο μεγαλύτερο ξεπούλημα όλων των εποχών.

   

Στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

 

Γραφείο Τύπου

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ    27/10/2017

                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                            

Όταν οι Διοικήσεις ακούν…

 

     Χαιρετίζουμε την Απόφαση του Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την καταβολή των διατακτικών σίτισης στους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ, για το χρονικό διάστημα από 01-05-2015 έως 31/08/2015.

     Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ είχε εξωδίκως διαμαρτυρηθεί για τη καταβολή των διατακτικών αυτών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλώνοντας παράλληλα τη διεκδίκησή τους, αφού αποτελούσε μια εκκρεμότητα στην υλοποίηση της ΕΣΣΕ 2015.

      Παρά την μη καταβολή του μέγιστου ποσού που προέβλεπε η ΕΣΣΕ 2015, η Απόφαση αποτελεί ένδειξη καλής πρόθεσης και σεβασμού των συλλογικών συμβάσεων από τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια των νομοθετικών περιορισμών και συμβάλλει αναμφίβολα στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης, απορρίπτοντας ταυτόχρονα πατερναλιστικές νοοτροπίες και εκδικητικές συμπεριφορές προς τους εργαζόμενους, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης.

     Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτελεί μήνυμα αλλά και μάθημα προς πολλές κατευθύνσεις!!!

 

Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1