ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η.

Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ

Αρ. Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00075

 

44

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
338154

Αθήνα 18/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ρόλο & προοπτική

 

Σε υπηρεσιακή απαξίωση οδηγούνται ολόκληρες κατηγορίες μισθωτών.  Η Διοίκηση της ΔΕΗ με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να απαξιώσει και να περιθωριοποιήσει κυρίως τους συναδέλφους των κατηγοριών ΔΟ2 και Τ4, αλλά και τους συναδέλφους που ανήκουν στις κατηγορίες Τ3, ΔΟ3 και Υ3.

     Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

Ø  Ο αποκλεισμός των μισθωτών των κατηγοριών  ΔΟ2, Υ2 και Τ4 από το θεσμό των Ειδικών στελεχών.  Παράλληλα με την απαξίωση των παραπάνω συναδέλφων, παραγνωρίζεται ο ρόλος και η προσφορά τους και χάνεται σημαντική τεχνογνωσία για την Επιχείρηση.  Η εμπειρία και η γνώση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, οι ικανότητες-δεξιότητες που έχουν αναπτύξει, η μετεκπαίδευση ή ακόμα και το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν αποτελούν για τη Διοίκηση επαρκή προσόντα παρ’ ότι λαμβάνονται υπ’όψη (τουλάχιστον τυπικά)  για την ανάθεση θέσεων ευθύνης.

 

Ø  Ο αποκλεισμός μισθωτών ολόκληρων κατηγοριών από τις προκηρύξεις θέσεων ευθύνης κατά την υποκειμενική γνώμη της Διοίκησης.  Παρουσιάζεται έτσι το φαινόμενο για θέσεις ευθύνης με ίδιο περιεχόμενο και ίδιες ουσιαστικά αρμοδιότητες να απαιτούνται διαφορετικά τυπικά προσόντα, αποκλείοντας από τη συμμετοχή, ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων.  Πλήττονται κυρίως οι κατηγορίες ΔΟ2 και Τ4, οι κατηγορίες Τ3, ΔΟ3 και Υ3 και σε ορισμένες περιπτώσεις η κατηγορία Τ2. 

 

     Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών.

     Αναμφίβολα, οι αναφερόμενες διακρίσεις πηγάζουν από στερεότυπα και νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών, παραγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης  μιας Επιχείρησης.  Παραγνωρίζοντας ακόμη, ότι ο εργαζόμενος επιμορφώνεται, αναπτύσσεται, βελτιώνεται.

     Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιηθεί από τη διοίκηση ότι στην ανάπτυξη της Επιχείρησης μπορούν να έχουν ρόλο όλοι.

     Η συμμετοχή της κάθε κατηγορίας/ειδικότητας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο υποκειμενικής κρίσης, αλλά είναι αναγκαίο να προβλέπεται και να θωρακίζεται θεσμικά.

     Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες (γραπτές και προφορικές) του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, η Διοίκηση  εγκλωβισμένη σε συντεχνιακές λογικές και ξεπερασμένες νοοτροπίες, στρουθοκαμηλίζει.

     Τα όρια ανοχής των εργαζομένων έχουν εξαντληθεί!!!

Διεκδικούν το αυτονόητο: το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ!  

 

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλισθεί πλέον το δικαίωμα συμμετοχής των συναδέλφων στην ανάπτυξη της Επιχείρησης.

 

 

Γραφείο Τύπου 

                        ΑΘΗΝΑ 22/09/2017 

                                                                                                             Α.Π.: 2969        

   ΠΡΟΣ:  Γεν. Διευθύντρια Ορυχείων

                κα Κουρίδου Όλγα

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

 

ΣΧΕΤ: α) ΔΑΝΠΟ/24077/20-09-2017.

             β) ΔΑΝΠΟ/24080/20-09-2017.

             γ) ΔΑΝΠΟ/24073/20-09-2017 και

             δ) ΔΑΝΠΟ/24074/20-09-2017.

           

     Με αφορμή τα σχετικά έγγραφα, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας, τον αποκλεισμό από τις σχετικές προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ2, ΔΟ3 και Τ3.

     Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών.

     Ειδικότερα στο (δ) σχετικό υπάρχει αποκλεισμός της κατηγορίας Τ3, ενώ επιτρέπεται η συμμετοχή των μισθωτών που ανήκουν στην κατηγορία Τ2.   

     Μετά τα παραπάνω, καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ2, ΔΟ3 και Τ3.

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΚΟΙΝ.:  - ΔΑΜΑΣΚΟ Γεώργιο

                 Γεν. Διευθυντή ΑΝΠΟ.

              - ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ Παντελή

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

              - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

 

              - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

Αθήνα   26-07-2017

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΑΔΜΗΕ: ΠΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 Κάθε χρόνο και χειρότερα.

Ο όμιλος ΔΕΗ είχε, έχει και  οφείλει να έχει την υποχρέωση να καλύπτει  με προληπτικό έλεγχο υγείας,  όλους τους συναδέλφους του ομίλου.

Πριν από λίγο καιρό η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, κάνοντας πρώτη την αρχή προχώρησε στην υγειονομική κάλυψη των συναδέλφων του ΑΔΜΗΕ,  ενέργεια που με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίσαμε ως ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ.

Μάταια όμως,  μια και όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων αυτή η ενέργεια δεν ήθελε να εξυπηρετήσει της ανάγκες των συναδέλφων αλλά να τους εξαπατήσει προκειμένου να ξεπουληθεί  εύκολα ο ΑΔΜΗΕ στους Κινέζους.

Είναι πλέον φανερό ποια συμφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ  και σίγουρα αυτά, δεν είναι τα συμφέροντα των συναδέλφων.

Είναι τα συμφέροντα των συμβούλων που προσλαμβάνει με ιδιαίτερα μεγάλους και προκλητικούς μισθούς.

Οι ευθύνες της διοίκησης είναι μεγάλες  που με δική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις ημερομηνίες δεν έκανε απολύτως τίποτα για να εξασφαλίσει  τον  προληπτικό  έλεγχο υγείας  με την ασφαλιστική εταιρεία,  και προτιμά να παρανομεί.

Οι εργαζόμενοι άλλα περίμεναν από μια διοίκηση που θέλει να αποκαλείται αριστερή διοίκηση, μια διοίκηση που νοιάζεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων καθώς και για τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

Καλούμε τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, έστω και τώρα να καλύψει τις ανάγκες των συναδέλφων  υγειονομικά και να μην τους αφήσει έκθετους σε εργατικά ατυχήματα.

Ζητούμε από τον όμιλο ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα σε αντίστοιχες ενέργειες για την  κάλυψη όλων των συναδέλφων του ομίλου.

       

 

 Γραφείο Τύπου

                                         ΑΘΗΝΑ  19/09/2017

                                                                                                                           Α.Π.:  2967   

                                                                                                                              

ΠΡΟΣ: κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  Πρόεδρο & ΔΝΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ:. Εφαρμογή του θεσμού των Ειδικών Στελεχών.

Σχετ:  Απόφαση 73/2017 Διευθ. Συμβούλου.

 

     κε Πρόεδρε,

 

     με τη σχετική απόφαση αποκλείονται από την κατηγορία των Ειδικών Στελεχών όλοι οι συνάδελφοι – απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

     Με δεδομένο ότι πλήθος συναδέλφων – αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επιλεγεί από την Επιχείρηση να υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης επί σειρά ετών, συλλέγοντας έτσι, σημαντική εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της εργασίας τους και αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους, ο αποκλεισμός που υφίστανται δημιουργεί συναισθήματα απογοήτευσης και αγανάκτησης στους συναδέλφους, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την καταβαλλόμενη προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και ενέχει σοβαρούς κινδύνους απώλειας τεχνογνωσίας για την Επιχείρηση.

     Επίσης, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί και αυτών που δεν έχουν μεταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.

     Επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ανήκουν σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν μισθωτούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβάλλεται ως αναγκαιότητα η επανεξέταση της σχετικής απόφασης.

     Η θετική παρέμβασή σας θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην ενίσχυση του "περί δικαίου" αισθήματος των συναδέλφων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

     Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

                                                                

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                  

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                 

Κοιν : -  Γεν. Διευθ. ΑΝΠΟ

·      Δαμάσκο Γεώργιο

-  Μέλη Δ.Σ.

·    Καραλευθέρη Π.

·    Φωτόπουλο Ν.  

 

-    ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΑΘΗΝΑ    15/05/2017

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ρόλο εκπροσώπου της Διοίκησης  

      Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, η καταγγελία εκ μέρους του προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σωματείου-μέλους της, για τη διεκδίκηση των προβλεπόμενων στην ΕΣΣΕ 2015, προαναγγέλλοντας, ως εκπρόσωπος της Διοίκησης, τη μείωση της αξίας των χορηγούμενων διατακτικών σίτισης ως «τιμωρία».

       Αντί να καταγγείλει τις σταλινικές μεθόδους και αντεργατικές πρακτικές της Διοίκησης, προσπαθεί να αποδώσει ευθύνες σε Σωματείο, επειδή ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ τα αυτονόητα προσφεύγοντας στην Επιθεώρηση Εργασίας και ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υποστήριζε ότι η προσφυγή είχε θετικό πρόσημο, ότι αποτελούσε ένα μέσο πίεσης. Ένα μέσο πίεσης, που μάλλον δεν αξιοποιήθηκε αποτελεσματικά εκ μέρους του και τώρα προσπαθεί να μετατοπίσει τις ευθύνες.

Είναι προφανής η προσπάθειά του να δικαιολογήσει:

α) Τη Διοίκηση της ΔΕΗ για τις ενέργειές της και

β) Τον εαυτό του για τις μη ενέργειές του.

Δεν εμφανίσθηκε ωστόσο η αντίστοιχη ευαισθησία εκ μέρους του:

1.         Για τις ευνοϊκές για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, συμβάσεις τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.         Για τις απολύσεις συναδέλφων.

3.         Για την τεράστιας κλίμακας προσπάθεια απαξίωσης του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου, μέσω της «ψυγειοποίησης» και της μεταβολής των οργανογραμμάτων.

4.         Για την απόδοση ευθυνών ως προς την υπέρβαση του μισθολογικού κόστους στον ΔΕΔΔΗΕ.

5.         Για την προσπάθεια κατάργησης του ορισμού εκπροσώπου της ΟΚΕ στο ΔΣ της ΔΕΗ.

6.         Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ.

Είναι αντιληπτή η αγωνία του για τη δημιουργία πόλωσης και συσπειρώσεων εν’ όψη του Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ώστε να μην αποτελέσει «παρένθεση».

Είναι ακόμα αντιληπτή η αγωνία του για την εξεύρεση πολιτικής στέγης, για την ικανοποίηση των όποιων φιλοδοξιών του.

Όλα τα παραπάνω όμως δεν είναι δυνατό να υλοποιούνται στις πλάτες των εργαζομένων.

Το συνδικάτο δε χειραγωγείται, δεν εκβιάζεται.

Ή μήπως όχι;

Προβληματισμό προκαλεί και η επιλογή της χρονικής στιγμής.  Χωρίς να έχουν ενημερωθεί επίσημα το ΔΣ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία, έσπευσε να απευθυνθεί στους εργαζόμενους με ακραίο διχαστικό λόγο, λίγες μόλις ημέρες πριν τη ψήφιση του νέου μνημονίου και τη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ.

Στον κατήφορο αυτό, ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ δε θα ακολουθήσει.

Καλούμε τους εργαζόμενους να απομονώσουν φωνές αποσυσπείρωσης του συνδικάτου και μαζικά να συμμετέχουν στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 17 ΜΑΪΟΥ 2017.

 Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1