ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η.

Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ

Αρ. Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00075

 

44

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
334682

                                            ΑΘΗΝΑ  19/12/2017

                                                                                                                           Α.Π.: 3026     

            ΠΡΟΣ: κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                  Πρόεδρο & ΔΝΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ:. Αποκλεισμός μισθωτών από προκηρύξεις θέσεων.

Σχετ:  Απόφαση 101/2016 Διευθ. Συμβούλου.

 

     κε Πρόεδρε,

 

     έχει παρατηρηθεί σε πλήθος προκηρύξεων για αναθέσεις θέσεων, ο αποκλεισμός ολόκληρων κατηγοριών-ειδικοτήτων απ’ αυτές.

     Οι προκηρύξεις αυτές εκδίδονται στο πλαίσιο που καθορίζει η 101/2016 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, που προβλέπει ότι η προκήρυξη περιλαμβάνει τις, κατά την κρίση του οργάνου έγκρισής της, απαιτούμενες Κατηγορίες των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση.  Επιτρέπει δηλ. τον καθορισμό των Κατηγοριών από το όργανο που εγκρίνει την προκήρυξη.

     Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί ο αποκλεισμός Κατηγοριών είτε από υποκειμενικότητα είτε από παραδρομή, με κύρια επακόλουθα:

α) Μισθωτοί-πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστημονικών ή Τεχνολογικών πεδίων, που σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 197/2011  Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μετατάσσονται στις κατηγορίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Πτυχιούχοι Θεολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Φιλολογίας κ.α.), αντιμετωπίζονται άνισα σε σχέση με συναδέλφους οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ίδιων ή ανάλογων Σχολών και είχαν μεταταγεί πριν την εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης.

β) Πλήθος μισθωτών αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν στην Επιχείρηση επί σειρά ετών, συλλέγοντας έτσι, σημαντική εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της εργασίας τους αποκλείονται από την αναπτυξιακή διαδικασία.

     Ο αποκλεισμός που υφίστανται οι παραπάνω συνάδελφοι, δημιουργεί  συναισθήματα απογοήτευσης και αγανάκτησης στους συναδέλφους, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την καταβαλλόμενη προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και ενέχει σοβαρούς κινδύνους απώλειας τεχνογνωσίας για την Επιχείρηση.

     Επίσης, δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεταταγεί και αυτών που δεν έχουν μεταταγεί στις αντίστοιχες κατηγορίες.

     Επισημαίνοντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που ανήκουν σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν μισθωτούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβάλλεται ως αναγκαιότητα η επανεξέταση της σχετικής απόφασης.

     Η θετική παρέμβασή σας θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην ενίσχυση του "περί δικαίου" αισθήματος των συναδέλφων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

     Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

     

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

                                                                

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                  

 

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                            

 

     Κοιν : -  Γεν. Διευθ. ΑΝΠΟ

·      Δαμάσκο Γεώργιο

  -  Μέλη Δ.Σ.

·    Καραλευθέρη Π.

·    Φωτόπουλο Ν.  

 

  -    ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1