42

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
265963

                                                                                                                                                   ΑΘΗΝΑ  26/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι μάσκες πέφτουν… 

       Καθημερινά, αποδεικνύονται η προχειρότητα, η αδυναμία και η ανικανότητα πολλών αρμοδίων και «υπευθύνων», να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα το θέμα του Ασφαλιστικού μας.

     Αποκορύφωμα των παραπάνω, η επίσκεψη ομάδας στα πολυϊατρεία της Γ΄ Σεπτεμβρίου, που μεταξύ άλλων περιελάμβανε τον διευθυντή (;) του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Υγείας, ο οποίος και ανέλαβε την «ενημέρωση» των συναδέλφων σχετικά με τη λειτουργία της Α΄/βάθμιας περίθαλψής μας. Χωρίς συνολικό προσανατολισμό-σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, προσπάθησε να προωθήσει άλλη μία “success story”.

     Με ποια θεσμική ιδιότητα, ο αποσπασμένος συνάδελφος στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Υγείας, ανέλαβε τέτοια υποχρέωση;  Μήπως αντικατοπτρίζει τη σημασία που δίδεται σε ένα τέτοιας βαρύτητας θέμα; Δεν περιορίστηκε όμως στα παραπάνω, αλλά με αξιοσημείωτη εμπάθεια και ασέβεια καταφέρθηκε και κατά συναδέλφων που παραβρέθηκαν.

     Την παραπάνω επίσκεψη-ενημέρωση «νομιμοποίησε» η παρουσία μέλους του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ο οποίος όχι μόνο ανέλαβε την υποστήριξη του  “success story”, αλλά και ανέχθηκε την μετάλλαξη της «ενημέρωσης» σε προσπάθεια τρομοκράτησης των συναδέλφων.

     Είναι το ίδιο μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, του οποίου η θεσμική ενασχόληση με το ΤΑΥΤΕΚΩ, επέτρεψε-ανέχθηκε την ύπαρξη ομολόγων τα οποία «κουρεύτηκαν» και τη, μη συνειδητή, αποδοχή εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου , σε περίπτωση που δεν λυνόταν το μισθολογικό θέμα που είχε προκύψει για τους αποσπασμένους συναδέλφους στους ασφαλιστικούς φορείς… Ίσως, γιατί είναι πιο κοντά στους συνταξιούχους παρά στους εργαζόμενους!

    Από την άλλη, η Διοίκηση της ΔΕΗ  «ΑΔΥΝΑΤΕΙ». Αδυνατεί να βρει προσανατολισμό για το Ασφαλιστικό μας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλίσει ίση μεταχείριση των αποσπασμένων συναδέλφων με τους υπόλοιπους. Πάνω από 1 χρόνο αδυνατεί να δώσει μισθολογικές προαγωγές, πάνω από 7 μήνες να αποδώσει τις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών των αποσπασμένων συναδέλφων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.  Για δάνεια και προκαταβολές έναντι μισθοδοσίας ούτε λόγος.  Με την προώθηση στον Πρόεδρο ή στο Δ.Σ. της ΔΕΗ εισηγήσεων πρόχειρων και αναποτελεσματικών, αντί να λύνουν τα προβλήματα τα πολλαπλασιάζουν.  Και μετά «ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ»…

     Και όλα αυτά, όταν οι συνάδελφοι στους ασφαλιστικούς φορείς πλήττονται εκτός από τη μείωση των αποδοχών τους, από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο.

     Από τα παραπάνω, οφείλουμε να εξαιρέσουμε την υπεύθυνη στάση του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση ενός μέρους των προβλημάτων του Ασφαλιστικού.

Καλούμε τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, να σταθεί στο πλευρό των αποσπασμένων συναδέλφων.  Αξίζουν τη μέγιστη σοβαρότητα.

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, να συνεχίσει να ενημερώνει θεσμικά τους συναδέλφους και να καταδικάσει τις όποιες μη θεσμικές, διαδρομίστικες ενημερώσεις.

Καλούμε τέλος, τους συναδέλφους να απομονώσουν συμπεριφορές και μεθοδεύσεις, που κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η προχειρότητα και ο λαϊκισμός.

 Η ίση μεταχείριση για όλους τους συναδέλφους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία για τον ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ.

 

Γραφείο Τύπου

 

ΑΘΗΝΑ 12/3/2014

ΑΠ: 2156

 ΠΡΟΣ:  Γεν. Διευθυντή ΓΔΑΝΠΟ.

                Κο Δαμάσκο Γεώργιο.

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

 

ΣΧΕΤ: ΓΔ/ΑΝΠ/396/26-02-2014. 

           

 Με αφορμή το σχετικό έγγραφο, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας τον αποκλεισμό από τη σχετική πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.

Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών που αποδεδειγμένα-πιστοποιημένα έχουν την ικανότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας που η σχετική πρόσκληση αναφέρει στα πρόσθετα προσόντα.

Επισημαίνουμε ότι σε παλαιότερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αντίστοιχης ιεραρχικής στάθμης θέσεων είχαν συμπεριληφθεί οι εν λόγω κατηγορίες/ειδικότητες .

Μετά τα παραπάνω καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.


                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΚΟΙΝ.: - ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ Παντελή

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

           - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

             - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

                                                                                                          ΑΘΗΝΑ 27/02/2014 

                                                                                                                             Α.Π.: 2148       

 

ΠΡΟΣ: κο ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

             Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

 

ΣΧΕΤ:α) ΔΑΔ/4615/26.02.2014 

         β) ΔΑΔ/4619/26.02.2014

         γ) ΔΑΔ/4606/26.02.2014

         δ) ΔΑΔ/4612/26.02.2014

         ε) ΔΑΔ/4609/26.02.2014

 

     Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας τον αποκλεισμό από τις σχετικές προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ3, ΔΟ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.  Ειδικότερα, από τις (β’) – (ε’) σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αποκλεισθεί οι μισθωτοί των κατηγοριών ΔΟ2, Τ4/Χ, Τ4/Π, Τ4/Κ και από την (α’) σχετική έχουν αποκλεισθεί επιπρόσθετα οι μισθωτοί των κατηγοριών ΔΟ3 και Τ3.

     Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών που αποδεδειγμένα-πιστοποιημένα έχουν την ικανότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας που όλες οι σχετικές προσκλήσεις αναφέρουν στα πρόσθετα προσόντα.

     Επισημαίνουμε ότι σε παλαιότερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αντίστοιχης ιεραρχικής στάθμης θέσεων είχαν συμπεριληφθεί οι εν λόγω κατηγορίες/ειδικότητες .

     Μετά τα παραπάνω καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ3, ΔΟ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΚΟΙΝ.: - ΜΕΝΕΓΑΤΟ ΗΡΑΚΛΗ
                Γ.Δ/ντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου

              - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                Δ/ντή ΔΑΔ

              - ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΟ

                Εκπρόσωπο εργαζομένων 

              - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

ΑΘΗΝΑ  10/03/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ώρα Μηδέν για τη ΔΕΗ 

 

      Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί το πρώτο θύμα στην πορεία για την μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας από κοινωνικό αγαθό-πηγή ανάπτυξης, σε οικονομικό – κερδοσκοπικό αγαθό.  Από σήμερα τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αναγκάζει τη ΔΕΗ να δημιουργήσει μια “μικρή ΔΕΗ”  ώστε να προωθηθεί το «όφελος του καταναλωτή» και οι «επενδύσεις μέσω του ανταγωνισμού».

     Έτσι, αφού δε βρέθηκε κάποιος “επενδυτής” να επενδύσει και να δημιουργήσει, με ένα έκτρωμα νομοσχεδίου επιχειρείται να του δοθεί μια έτοιμη επιχείρηση ηλεκτρισμού που θα προσεγγίσει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και της πελατειακής της βάσης.

     Αναλυτικότερα στη μικρή ΔΕΗ εισφέρονται: 

α) (i) η μονάδα  ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600 MW,    (ii) η μονάδα ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330 MW.

β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW.

γ) (i) το ορυχείο Αμυνταίου, συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς,    (ii) το ορυχείο Κλειδιού,   (iii) το ορυχείο Λόφων Μελίτης,   (iv) το ορυχείο Κομνηνών Ι & ΙΙ,    (v) το ορυχείο Βεύης

δ) (i) η μονάδα  ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, ισχύος 116 MW,    (ii) η μονάδα  ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW,   (iii) η μονάδα  ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW,   (iv) η μονάδα  ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW και    (v) η μονάδα  ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW

ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW και 

στ) το 30% της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, της οποίας οι συμβάσεις προμήθειας μεταβιβάζονται χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών και δεν μπορούν να λυθούν πριν την παρέλευση τετραμήνου.  Επιπρόσθετα, η μικρή ΔΕΗ απαλλάσσεται από τους πελάτες των νησιών (Μη διασυνδεδεμένο δίκτυο).

     Οι εργαζόμενοι, σα σύγχρονοι δουλοπάροικοι, μεταφέρονται στη μικρή ΔΕΗ, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης  Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

Και φυσικά, δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της ΔΕΗ ΑΕ ή της νέας εταιρίας για απαιτήσεις, η ημερομηνία γένεσης των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο από εκείνον της ολοκλήρωσης της απόσχισης.

Ομολογώντας την ανικανότητα προσέλευσης επενδυτών, ανταγωνιστών της ΔΕΗ, επιχειρείτε απροκάλυπτα η δημιουργία “επενδυτών”   με τη παραχώρηση έτοιμης επιχείρησης, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και σίγουρα έναντι πινακίου φακής.

Και έπεται και συνέχεια….

Σωματεία, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα, κινήματα Καταναλωτών, Τοπικούς Φορείς και Πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αποτρέψουν:

Το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας

Τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε κερδοσκοπικό αγαθό.

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

 

Γραφείο Τύπου

ΑΘΗΝΑ 11/02/2014
                                                                                                                                                                                                          Α.Π.: 2137 

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΗ» (ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βερανζέρου 57-Αθήνα) και εκπροσωπείται νομίμως.

 

Προς:

 

1.      Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως.

2.      Τον κ. Ζερβό Αρθούρο με την ιδιότητα Πρόεδρου του ΔΣ, Διευθύνοντα σύμβουλου και νόμιμου εκπρόσωπου της ΔΕΗ Α.Ε. που κατοικοεδρεύει ομοίως ως άνω

 

Κοινοποιούμενη:

 

Στον  κ. Κοντό Δημήτριο με την ιδιότητα Προέδρου του Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου του ΕΟΠΥΥ, που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Λ. Κηφισίας 39).

 

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλήλων ΔΕΗ, έχοντας στο μητρώο μελών του πλήθος υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε., που υπηρετούν με το καθεστώς απόσπασης στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον ν.2773/1999, την ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 20496/4067 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1579 του 2008)  την από 30-07-2008 ΕΣΣΕ μεταξύ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και τον ν. 4075/2012, καταγγέλλει την άνιση μεταχείριση των αποσπασμένων συναδέλφων που υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τους υπολοίπους μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε. λόγω:

 

1.      της μη απόδοσης σε αυτούς, μισθολογικών προαγωγών κατά παράβαση του άρθρου 22 του ΚΚΠ ΔΕΗ.
2.      της μη χορήγησης σε αυτούς των δανείων προσωπικού, κατά παρέκκλιση της απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ 237/25-11-2003.
3.      της μη συμμετοχής της ΔΕΗ στις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών αυτών των συναδέλφων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς – Νηπιαγωγεία, κατά παρέκκλιση της Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. 150/10-09-2013.
 
Επειδή η οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση τακτοποίησης των παραπάνω, αντίκειται στη χρηστή διοίκηση της Επιχείρησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους υπόψη συναδέλφους.
 
Επειδή η μη τακτοποίηση των παραπάνω, αντιβαίνει τις διατάξεις του ν. 4075/2012 άρθρο 46, του ΚΚΠ ΔΕΗ και της από 30/07/2008 ΕΣΣΕ.
 
Επειδή η μη τακτοποίηση των παραπάνω, συνιστά άνιση μεταχείριση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.
 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

  
Να προβείτε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων, ώστε να αποφευχθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δικαστικές διενέξεις.
 
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς όσους αυτή απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

 Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1