42

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
265915
ΑΘΗΝΑ 2/3/2012
            Α.Π.: 1733           
 
ΠΡΟΣ: κο ΖΕΡΒΟ ΑΡΘΟΥΡΟ
          Πρόεδρο & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 
ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.
ΣΧΕΤ.: α)  ΓΔ/Δ/1408/29-2-2012
          β)  ΓΔ/Δ/1407/29-2-2012
  γ)  ΓΔ/Δ/1406/29-2-2012
  δ)  ΓΔ/Δ/1409/29-2-2012
  ε)  ΓΔ/Δ/1410/29-2-2012
  στ)ΓΔ/Δ/1402/29-2-2012
  ζ)  ΓΔ/Δ/1403/29-2-2012
  η)  ΓΔ/Δ1405/29-2-2012
  θ)  ΓΔ/Δ/1404/29-2-2012 
 
Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, επιθυμούμε να θέσουμε υπ' όψη σας τον αποκλεισμό από τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ4/Π,Τ4/Κ και Τ4/Χ.  
Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών που αποδεδειγμένα-πιστοποιημένα έχουν την ικανότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας που όλες οι σχετικές προσκλήσεις αναφέρουν στα πρόσθετα προσόντα.
Επισημαίνουμε ότι σε παλαιότερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αντίστοιχης ιεραρχικής στάθμης θέσεων είχαν συμπεριληφθεί οι εν λόγω κατηγορίες/ειδικότητες.
Μετά τα παραπάνω καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.
 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ
 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
                    ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  - ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Ν. 
                           Γ.Δ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
                       

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1