42

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
265976
ΑΘΗΝΑ 6/10/2010
Α.Π.: 1596           
 
ΠΡΟΣ: κο ΖΕΡΒΟ ΑΡΘΟΥΡΟ
          Πρόεδρο & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 
ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.
ΣΧΕΤ.: α)  Δ.ΑΝ.Π./59685/23-9-2010
          β)  Δ.ΑΝ.Π./59686/23-9-2010
 
 Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στα σχετικά έγγραφα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται ως δικαιούχοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος μισθωτοί μόνο των κατηγοριών ΔΟ1 και ΔΟ3.
 
Ο περιορισμός αυτός και ο αποκλεισμός των μισθωτών των υπολοίπων κατηγοριών δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών.
Μετά τα παραπάνω καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ3 και ΔΟ2.
 
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ
 
                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                ΒΙΔΑΛΗ ΡΟΖΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ                              ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  - ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΕΛ.
                            Δ/ΝΤΗΣ ΔΟΔΕ
                       - ΔΑΜΑΣΚΟΣ Γ.
                             Δ.ΑΝ.ΠΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1