42

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
265990

ΑΘΗΝΑ 12/3/2014

ΑΠ: 2156

 ΠΡΟΣ:  Γεν. Διευθυντή ΓΔΑΝΠΟ.

                Κο Δαμάσκο Γεώργιο.

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

 

ΣΧΕΤ: ΓΔ/ΑΝΠ/396/26-02-2014. 

           

 Με αφορμή το σχετικό έγγραφο, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας τον αποκλεισμό από τη σχετική πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.

Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών που αποδεδειγμένα-πιστοποιημένα έχουν την ικανότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας που η σχετική πρόσκληση αναφέρει στα πρόσθετα προσόντα.

Επισημαίνουμε ότι σε παλαιότερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αντίστοιχης ιεραρχικής στάθμης θέσεων είχαν συμπεριληφθεί οι εν λόγω κατηγορίες/ειδικότητες .

Μετά τα παραπάνω καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων Τ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.


                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΚΟΙΝ.: - ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ Παντελή

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

           - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο

                Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

             - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1