ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η.

Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ

Αρ. Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00075

 

44

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
334678

ΑΘΗΝΑ   25/10/2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Κραυγαλέα ομολογία ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ αποτελεί η από  24-10-2016 επιστολή του Προέδρου και ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ.

     Αποτυχία λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει τη δημιουργία επιφυλάξεων για την ικανότητά της να διασφαλίσει ακόμα και την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση της χώρας.

     Με την επιστολή του αυτή ανακοινώνει την ΑΠΟΤΥΧΙΑ του να συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό κόστος εντός των ορίων που θέτει ο νόμος και την χρέωση αυτής στους εργαζόμενους.

     Καλεί επίσης τα συλλογικά και συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων την ύστατη στιγμή να συμβάλλουν στην κάλυψη της ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ δίνοντας συγχωροχάρτι.

     Μια σειρά ενεργειών και παραλείψεων στοιχειοθετεί την παταγώδη ΑΠΟΤΥΧΙΑ διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ:

-        Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση του μισθολογικού κόστους όπως ορίζει ο Ν. 4024/2011 άρθρο 31 παρ. 6, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συσσωρευμένες υπερβάσεις, χρεώνεται στη Διοίκηση. 

-        Η συνεχής επεξεργασία – τροποποίηση – επέκταση των οργανογραμμάτων και η μη αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, χρεώνονται στη Διοίκηση. 

-        Η μη έγκαιρη προσαρμογή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η μη αποτελεσματική προσπάθεια μεταβολής του επίσης, χρεώνονται στη Διοίκηση. 

Σε όλα τα παραπάνω οι εργαζόμενοι και τα συνδικαλιστικά τους όργανα δεν είχαν καμία συμμετοχή.

Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ που απλά αδυνατεί…!

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ δε θα συμβάλει με κανένα τρόπο στη μεταφορά των ευθυνών της Διοίκησης, στους εργαζόμενους.

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να καταλογιστούν οι ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους και να αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν αξίζει στους εργαζόμενους να πληρώσουν την ΑΠΟΤΥΧΙΑ της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

 

Γραφείο Τύπου