Εκτύπωση

 

 

ΑΘΗΝΑ  27/05/2020 

                                                                                                                            Α.Π.:  3618   

  ΠΡΟΣ: Γεν. Διευθυντή ΓΔ/ΑΝΠΟ ΔΕΗ 

      κο Δαμάσκο Γεώργιο.

 

ΘΕΜΑ:  Μη απόδοση μισθολογικών προαγωγών.

Σχετ.:  Η 118/2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε.

           

      κε Γενικέ,

      Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού πρέπει να ξεκινά το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους και να περατώνεται εντός δύο μηνών από την έναρξή της. 

     Παραταύτα, ενώ έως σήμερα η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει καν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα πλήθος συναδέλφων να αδυνατεί να λάβει τη μισθολογική προαγωγή που δικαιούται.

     Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης και σχετική ενημέρωσή μας ώστε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τα μέλη μας.

     Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

  

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 

       Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

                 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

ΚΟΙΝ.:  - Εκπροσώπους εργαζομένων – Μέλη ΔΣ ΔΕΗ

·         Π. Καραλευθέρη   

·         Ν. Φωτόπουλο

 

            - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ