ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η.

Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ

Αρ. Μητρώου Εγγραφής ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 1-00075

 

44

Χρόνια Δράσης

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
338140

Ευρετήριο Άρθρου

  Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, την 24/01/2013, με κεντρικό θέμα:  “Όμιλος ΔΕΗ: από το σήμερα στο αύριο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ”.
 Στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησε πλήθος συνδικαλιστικών στελεχών, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κυρίως από στελέχη του Ομίλου με εξαιρετική επάρκεια:
 
  -  Οι επιπτώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στους εργαζομένους  σ’ αυτήν, της προσαρμογής στην οδηγία 72/2009 της Ε.Ε.,
 - Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, στο νέο περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
 - Η πορεία του επενδυτικού προγράμματος στον τομέα της συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 - Οι επιπτώσεις στους εργαζομένους από την εφαρμογή του Ν. 4093/12,
 - Το σήμερα και το αύριο της εξυπηρέτησης πελατών,
 - Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της Εταιρικής – Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και
 - Ο ρόλος των σωματείων των εργαζομένων στη διαμόρφωση του νέου τοπίου στην ενέργεια.
     Η επίτευξη των στόχων της ημερίδας ως προς :
  -  την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις νέες οδηγίες για την αγορά ενέργειας,
      -    την υπεύθυνη πληροφόρηση των εργαζομένων σχετικά με τις μεγάλες επενδύσεις που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας και
      -    την ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας του Ομίλου με το προσωπικό του.
   αναμφισβήτητα επιτεύχθηκε πλήρως.
     Η έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων, η οποία αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προσπάθεια του  ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, ενισχύθηκε από μία ακόμη ημερίδα.
     Μία ημερίδα με ουσιαστικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανησυχίες των συναδέλφων.

 

     Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια της υπεύθυνης ενημέρωσης, πέρα από τις λογικές παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.