Εκτύπωση
  1. Ότι σέβεται την επιθυμία των συναδέλφων που έχουν ζητήσει ή ζητούν την άρση της απόσπασής τους και την τοποθέτησή τους σε υπηρεσίες της ΔΕΗ, πέρα από διάφορες κινδυνολογίες και θα αγωνισθεί  ώστε να γίνουν σεβαστές οι επιθυμίες τους.
  2. Ότι σέβεται την επιθυμία των συναδέλφων που θα παραμείνουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στο ΙΚΑ/ΤΑΠ-ΔΕΗ ή θα μεταφερθούν στον ΕΟΠΥΥ ή στο ΕΤΕΑ και θα αγωνιστεί με κάθε τρόπο, ώστε να συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες εργασιακές σχέσεις, μισθολόγιο κ.τ.λ. με τους υπόλοιπους που εργάζονται στη ΔΕΗ, στο ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ.
  3. Ως προς την απόφαση του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ συμφώνησε απόλυτα ως προς την αίτηση ανάκλησης της υπ’ όψη απόφασης χωρίς αναφορά σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες ώστε να μην καλλιεργούνται υπόνοιες δημιουργίας μαζικής παραγωγής δικαστικών αγώνων και ανάλογα της έκβασης θα εκτιμήσει τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες.  Αίτηση ανάκλησης θα ασκηθεί από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, από τη ΔΕΗ καθώς και από τους συναδέλφους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τα παραπάνω εκφράστηκαν προφορικώς, γραπτώς και με παρεμβάσεις ουσιαστικές, με απόλυτη συνέπεια και χωρίς διαχωρισμούς επιβαλλόμενους από παραταξιακές, συγγενικές, φιλικές κ.α. σχέσεις. 

            Σταθεροί άξονες προσανατολισμού της συνδικαλιστικής μας σκέψης και δράσης αποτελούν η προάσπιση των εργασιακών σχέσεων όλων των συναδέλφων, όπως στην περίπτωση των χιλιάδων παράνομα απολυθέντων, όπως στην περίπτωση δικαίωσης των 4/ωριτών, όπως στην περίπτωση δικαίωσης των “υπερήλικων” συναδέλφων, όπως στην περίπτωση των ετεροαπασχολούμενων συναδέλφων κ.α. και η ενίσχυση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ μέσα από την επικράτηση των αρχών αξιοπιστίας, αγωνιστικότητας και διαφάνειας απομονώνοντας το λαϊκισμό, τον καιροσκοπισμό και την ιδιοτέλεια.

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ είναι διαχρονικά προσανατολισμένος στην πρόσθεση και όχι στην αφαίρεση!

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ είναι διαχρονικά προσανατολισμένος στον πολλαπλασιασμό και όχι στην διαίρεση!

Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ απαξιώνει να απαντήσει σε αήθεις και λαϊκίστικες επιθέσεις που ως στόχο έχουν την καιροσκοπική εκμετάλλευση των συναδέλφων!

  Γραφείο Τύπου