Εκτύπωση

Αθήνα 21/2/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χωρίς Μισθολογικές Προαγωγές στη ΔΕΗ;

 

Από το 2018, εφαρμόζεται ο νέος Κανονισμός Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ.  Ένας Κανονισμός που χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες, αλλά και από τη, μέχρι στιγμής, μη σύνδεσή του με τις μισθολογικές προαγωγές.

     Αφού  λοιπόν η αξιολόγηση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με τον Νέο Κανονισμό Αξιολόγησης, κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να προαχθεί μισθολογικά, δηλ. να "λάβει κλιμάκιο", αν δεν συνδεθεί η αξιολόγηση με τα μισθολογικά κλιμάκια.  Σύνδεση που έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την έκδοση του νέου Κανονισμού.

     Κανένας δεν απαντά στην ερώτηση:

-          Πως θα λάβουν οι μισθωτοί της ΔΕΗ τα κλιμάκιά τους;

Η όλη μεθόδευση καθιστά ανενεργό το Άρθρο 22 του ΚΚΠ-ΔΕΗ περί Μισθολογικών Προαγωγών και πλήττει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ.

Καλούμε τη Διοίκηση, να προχωρήσει άμεσα στη σύνδεση του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης με τις μισθολογικές προαγωγές!

Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να περιφρουρήσει τις μισθολογικές προαγωγές!

 

Γραφείο Τύπου