Εκτύπωση

ΑΘΗΝΑ  10/03/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ώρα Μηδέν για τη ΔΕΗ 

 

      Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί το πρώτο θύμα στην πορεία για την μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας από κοινωνικό αγαθό-πηγή ανάπτυξης, σε οικονομικό – κερδοσκοπικό αγαθό.  Από σήμερα τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αναγκάζει τη ΔΕΗ να δημιουργήσει μια “μικρή ΔΕΗ”  ώστε να προωθηθεί το «όφελος του καταναλωτή» και οι «επενδύσεις μέσω του ανταγωνισμού».

     Έτσι, αφού δε βρέθηκε κάποιος “επενδυτής” να επενδύσει και να δημιουργήσει, με ένα έκτρωμα νομοσχεδίου επιχειρείται να του δοθεί μια έτοιμη επιχείρηση ηλεκτρισμού που θα προσεγγίσει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και της πελατειακής της βάσης.

     Αναλυτικότερα στη μικρή ΔΕΗ εισφέρονται: 

α) (i) η μονάδα  ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600 MW,    (ii) η μονάδα ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330 MW.

β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW.

γ) (i) το ορυχείο Αμυνταίου, συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς,    (ii) το ορυχείο Κλειδιού,   (iii) το ορυχείο Λόφων Μελίτης,   (iv) το ορυχείο Κομνηνών Ι & ΙΙ,    (v) το ορυχείο Βεύης

δ) (i) η μονάδα  ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, ισχύος 116 MW,    (ii) η μονάδα  ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW,   (iii) η μονάδα  ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW,   (iv) η μονάδα  ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW και    (v) η μονάδα  ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW

ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW και 

στ) το 30% της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ, της οποίας οι συμβάσεις προμήθειας μεταβιβάζονται χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών και δεν μπορούν να λυθούν πριν την παρέλευση τετραμήνου.  Επιπρόσθετα, η μικρή ΔΕΗ απαλλάσσεται από τους πελάτες των νησιών (Μη διασυνδεδεμένο δίκτυο).

     Οι εργαζόμενοι, σα σύγχρονοι δουλοπάροικοι, μεταφέρονται στη μικρή ΔΕΗ, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης  Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

Και φυσικά, δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της ΔΕΗ ΑΕ ή της νέας εταιρίας για απαιτήσεις, η ημερομηνία γένεσης των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο από εκείνον της ολοκλήρωσης της απόσχισης.

Ομολογώντας την ανικανότητα προσέλευσης επενδυτών, ανταγωνιστών της ΔΕΗ, επιχειρείτε απροκάλυπτα η δημιουργία “επενδυτών”   με τη παραχώρηση έτοιμης επιχείρησης, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και σίγουρα έναντι πινακίου φακής.

Και έπεται και συνέχεια….

Σωματεία, Ομοσπονδίες, ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα, κινήματα Καταναλωτών, Τοπικούς Φορείς και Πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αποτρέψουν:

Το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας

Τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος σε κερδοσκοπικό αγαθό.

Όλοι μαζί μπορούμε!!!

 

Γραφείο Τύπου