42

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
265899

                                                                                                          ΑΘΗΝΑ 27/02/2014 

                                                                                                                             Α.Π.: 2148       

 

ΠΡΟΣ: κο ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

             Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός μισθωτών από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων.

 

ΣΧΕΤ:α) ΔΑΔ/4615/26.02.2014 

         β) ΔΑΔ/4619/26.02.2014

         γ) ΔΑΔ/4606/26.02.2014

         δ) ΔΑΔ/4612/26.02.2014

         ε) ΔΑΔ/4609/26.02.2014

 

     Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας τον αποκλεισμό από τις σχετικές προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ3, ΔΟ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.  Ειδικότερα, από τις (β’) – (ε’) σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αποκλεισθεί οι μισθωτοί των κατηγοριών ΔΟ2, Τ4/Χ, Τ4/Π, Τ4/Κ και από την (α’) σχετική έχουν αποκλεισθεί επιπρόσθετα οι μισθωτοί των κατηγοριών ΔΟ3 και Τ3.

     Ο αποκλεισμός αυτός δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των συναδέλφων, συναισθήματα απογοήτευσης και λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  Επιπρόσθετα, ο αναφερόμενος περιορισμός μειώνει εξαιρετικά το εύρος των επιλογών της Επιχείρησης και αποκλείονται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος άξιοι και έμπειροι συνάδελφοι άλλων κατηγοριών που αποδεδειγμένα-πιστοποιημένα έχουν την ικανότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας που όλες οι σχετικές προσκλήσεις αναφέρουν στα πρόσθετα προσόντα.

     Επισημαίνουμε ότι σε παλαιότερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αντίστοιχης ιεραρχικής στάθμης θέσεων είχαν συμπεριληφθεί οι εν λόγω κατηγορίες/ειδικότητες .

     Μετά τα παραπάνω καλούμε τους αρμόδιους να προβούν στον επαναπροσδιορισμό των κατηγοριών που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουν απαραίτητα τους μισθωτούς των κατηγοριών/ειδικοτήτων ΔΟ3, ΔΟ2, Τ3, Τ4/Π, Τ4/Κ και Τ4/Χ.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΥΠ./Δ.Ε.Η.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΚΟΙΝ.: - ΜΕΝΕΓΑΤΟ ΗΡΑΚΛΗ
                Γ.Δ/ντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου

              - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                Δ/ντή ΔΑΔ

              - ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΟ

                Εκπρόσωπο εργαζομένων 

              - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1