Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                      ΑΘΗΝΑ  28/01/2013

 ΜΕ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. 

  

    Έπειτα από την πολύμηνη αγωνία των αποσπασμένων συναδέλφων στους ασφαλιστικούς φορείς μας και τον απόλυτο προσανατολισμό της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των σωματείων μελών της στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, έχουν πραγματοποιηθεί κάποια εξαιρετικά θετικά βήματα.

     Η επίλυση του μισθολογικού προβλήματος αναμφίβολα αποτελεί το πρώτο θετικό βήμα.

    Το δεύτερο θετικό βήμα αποτελεί η απόφαση 11/2013 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., που αποτελεί την αφετηρία της επιστροφής του αποσπασμένου προσωπικού στη ΔΕΗ.

     Μία απόφαση όμως, που συνοδεύτηκε από ένα έγγραφο που καθορίζει τον τρόπο που θα εφαρμοσθεί η απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου, που χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη προχειρότητα.

   Το σχετικό έγγραφο που εκδόθηκε την Παρασκευή 25/01/2013 λοιπόν προβλέπει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της υπαγωγής των συναδέλφων στην Επιχείρηση έως τη Δευτέρα 28/01/2013.

  Δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύει το μέγεθος της προχειρότητας αποτελεί ότι δεν προβλέπει τις ανάγκες της Επιχείρησης προς κάλυψη, αλλά απλά αναφέρει τη Γεν. Διεύθυνση Εμπορίας ως τη μοναδική υπηρεσία που δύναται να απασχολήσει τους συναδέλφους.  Επιπρόσθετα, δεν αναφέρει ούτε τις ανάγκες της Εμπορίας ανά περιοχή και ειδικότητα.

   Τρίτο στοιχείο, δεν αναφέρει τι διαδικασία θα ακολουθηθεί για τους αποσπασμένους συναδέλφους που θα συνεχίσουν να εργάζονται στους ασφαλιστικούς φορείς, σε περίπτωση που θελήσουν μελλοντικά να επιστρέψουν στη ΔΕΗ.

     Τέλος, δεν αναφέρει τίποτα για τους συναδέλφους της “Y” κατηγορίας.

   Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ θεωρεί την όλη διαδικασία επιεικώς πρόχειρη.  Δεν συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων των αποσπασμένων συναδέλφων αλλά στην ενίσχυση τους, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργίας της Επιχείρησης. 

     Καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ, να επανεξετάσει άμεσα την όλη διαδικασία και να προχωρήσει σε μια διαδικασία που θα σέβεται τους συναδέλφους που επί δεκαετίες εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους της ΔΕΗ. 

     Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να παρέμβει απορρίπτοντας διαδικασίες που δημιουργούν διλήμματα και αβεβαιότητα στους συναδέλφους.

 

Γραφείο Τύπου