Εκτύπωση

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 24/01/2013

 

Όμιλος ΔΕΗ : Από το σήμερα στο αύριο στην αγορά

                                       ηλεκτρικής ενέργειας.

 

  9.00 –   9.30 Προσέλευση.

  9.30 – 10.00 Χαιρετισμοί.

10.00– 10.30 Επιπτώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στους εργαζομένους σε αυτή, της προσαρμογής στην οδηγία 72/2009.

10.30 – 11.00 Ερωτήσεις.

11.00 – 11.20 Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στο νέο περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

11.20 – 11.40 Ερωτήσεις.

11.40 – 12.00 Διάλειμμα.

12.00 – 12.30 Πορεία του επενδυτικού προγράμματος στον τομέα της συμβατικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

12.30 – 12.50 Ερωτήσεις.

12.50 – 13.10 Επιπτώσεις στους εργαζομένους του Ν. 4093/12.

13.10 – 13.30 Ερωτήσεις .

13.30 – 14.00 Η Εμπορία Η/Ε στο νέο απελευθερωμένο περιβάλλον.

14.00 – 14.30 Ερωτήσεις.

14.30 – 16.00 Γεύμα.

16.00 – 16.30 Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της Εταιρικής – Κοινωνικής Ευθύνης.

16.30 – 17.00 Ερωτήσεις.

17.00 – 17.20 Ο ρόλος των σωματείων των εργαζομένων στη διαμόρφωση του νέου τοπίου στην ενέργεια.

17.20 – 17.40 Ερωτήσεις.

17.40 – 18.00 Διάλειμμα.

18.00 – 19.00 Συζήτηση – Στρογγυλό τραπέζι – Κλείσιμο.

19.00 – 20.30 Δείπνο.