Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 6460

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος Υπαλλήλων (ΠΑ.Σ.ΥΠ.) ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1980, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη συνδικαλιστικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, με βασικούς άξονες την οικονομική αναβάθμιση των συναδέλφων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους μέσα από την υγιή ανάπτυξη της Επιχείρησης.

Η αντιμετώπιση, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα των θεμάτων και προβλημάτων που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν, η υιοθέτηση σύγχρονων και ρεαλιστικών θέσεων και προτάσεων, καταξίωσαν τον ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ στη συνείδηση των συναδέλφων, ανεξάρτητα από την κατηγορία και ειδικότητα που ανήκουν.

Η έγκυρη ενημέρωση, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προσπάθειά μας, ώστε οι συνάδελφοι να ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις στην Επιχείρηση και στην Ελλάδα.

Με την τριμηνιαία έκδοση "ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΗ", επιχειρείται η σφαιρική και σοβαρή προσέγγιση των εξελίξεων, η προβολή θέσεων και προτάσεων καθώς και η καταγγελία αυθαίρετων και άδικων συμπεριφορών και αποφάσεων της Διοίκησης της Επιχείρησης.

Με τη συνεχή έκδοση ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, καθώς τη λειτουργία του ιστότοπου http://www.pasyp-dei.gr και του ιστολογίου http://www.pasyp.deipress.blogspot.com, ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για άμεση ενημέρωση πάνω σε έκτακτα θέματα που προκύπτουν καθημερινά.

Επιδιώκοντας την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων στο αθρωπιστικό ζήτημα της αιμοδοσίας, δημιουργήθηκε και λειτουργεί η Τράπεζα Αίματος ΠΑ.Σ.ΥΠ ΔΕΗ, η οποία οργανώνει τακτικά εθελοντικές αιμοδοσίες σε χώρους της ΔΕΗ.

Η ανάπτυξη του Ομίλου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, καθώς και η προάσπιση της ασφαλιστικής μας περιουσίας, αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον ΠΑ.Σ.ΥΠ ΔΕΗ.