42

Χρόνια Δράσης

  
ΑΜΕΣΗ & ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
279162

ΑΘΗΝΑ  18/10/2018 

                                                                                                                  Α.Π.: 3229     

ΠΡΟΣ: Γεν. Διευθυντή ΓΔ/ΑΝΠΟ ΔΕΗ 

              κο Δαμάσκο Γεώργιο.

 ΘΕΜΑ: Διαδικασία αναγγελίας και ελέγχου ασθένειας.

Σχετ: ΔΑΝΠΟ/16536/26.07.2018.

 

     Κε Γενικέ,

     Στη διαδικασία αναγγελίας και ελέγχου της ασθένειας του προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. που περιγράφεται στο σχετικό, προβλέπεται η αποδοχή ιατρικών γνωματεύσεων μόνο από συμβεβλημένους ιατρούς  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Η παραπάνω αναφορά αντίκειται στο Ν. 3418/2005, όπου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1, τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.

     Η αποκλίνουσα, από το νόμο, διαδικασία, έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στους συναδέλφους όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

1.    Η δυσκολία εύρεσης συμβεβλημένου ιατρού με την ανάλογη ειδικότητα σε πανελλαδική κλίμακα.

2.    Η σύγχυση από τους μισθωτούς περί πιστοποιημένων και συμβεβλημένων ιατρών.

      Το παραπάνω πλαίσιο δημιουργεί δυσμενείς συνέπειες στους συναδέλφους, αφού αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ημέρες κανονικής αδείας για να δικαιολογούν ημέρες  ασθένειας ή ακόμα χειρότερα να θεωρούνται αδικαιολόγητες απουσίες και να κινείται ακόμα και πειθαρχική διαδικασία.

 Αποτελεί αναγκαιότητα, η τροποποίηση της σχετικής διαδικασίας ώστε οι ιατρικές γνωματεύσεις να γίνονται δεκτές ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή  Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.

 Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 Παρακαλούμε για σχετική ενημέρωσή μας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Με εκτίμηση

                                                                                              Για το Δ.Σ.

 

                           Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  

Κοιν.: - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

           - Εκπροσώπους εργαζομένων στο Δ.Σ.

 ·            Καραλευθέρη Π.

                  ·            Φωτόπουλο Ν.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

epitropes-paragogis-20180423-a-1